IQMetric. - IMA Certified IQ Test
+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Answer in less than 24 hours

Vilkår og betingelser for brug

Vilkår og betingelser for brug

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("Vi") er et engelsk selskab med hjemsted på 168 The Circle Queen Elizabeth Street, London, United Kingdom, SE1 2JL (13241003), der driver virksomhed via hjemmesiden https://iq-metric.com/dk ("webstedet") en relateret IQ-testtjeneste, der gør det muligt for enhver privatperson ("kunden" eller "dig") at teste din IQ ("tjenesten").

Formålet med disse vilkår er at definere den måde, hvorpå du som kunde kan bruge tjenesten ("vilkår").

Vores vilkår kan ændres og suppleres fra tid til anden, efterhånden som de udvikler sig. I så fald giver vi dig besked pr. e-mail i måneden før opdateringen. Adgang til og brug af vores tjeneste, efter at du er blevet informeret om denne opdatering, samt manglende opsigelse af dit abonnement inden udgangen af måneden, indebærer din tilslutning til den seneste version af de nævnte vilkår.

Denne version af vores vilkår er dateret 19/01/2022.

1. Registrering

1.1 Adgang til og brug af vores tjeneste kræver, at du åbner en konto via vores websted ("konto").

1.2 Når du registrerer dig, vil du blive bedt om at give følgende oplysninger:

 • E-mail-adresse
 • Din adgangskode

Som kunde garanterer du for nøjagtigheden, oprigtigheden og pålideligheden af de oplysninger, som du giver os, samt at du er myndig og berettiget til at abonnere på vores tjeneste i dit bopælsland.

Vi gør Dig opmærksom på, at Vi forbeholder os ret til at tage retslige skridt mod Dig, herunder strafferetlige skridt, i tilfælde af identitetstyveri.

1.3 Din abonnementskontrakt er først gyldigt indgået, når accepten af den betaling, der er foretaget i henhold til artikel 2 nedenfor, er blevet bekræftet ("Kontrakten"). Du kan til enhver tid downloade din kontrakt ved at sende os en anmodning herom pr. e-mail.

1.4 Åbningen af en konto giver kun den kunde, der har åbnet den pågældende konto, ret til at få adgang til og bruge vores platform. Som Kunde er det derfor Dit ansvar at holde adgangskoderne til Tjenesten (login og password) fortrolige og at informere os om ethvert misbrug i denne henseende. Enhver videregivelse af adgang til tredjeparter uden vores forudgående samtykke er forbudt.

1.5 Adgang til vores tjeneste er forbeholdt personer, der bruger den til personlige formål. Enhver brug til erhvervsformål er forbudt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dit abonnement og dermed muligheden for at få adgang til og bruge vores tjeneste uden forudgående varsel og uden eventuel tilbagebetaling.

2. Betaling

2.1 Prisen for Tjenesten er som følger:

 • I de første 48 timer efter registreringen har kunden ret til at afprøve vores tjeneste for et beløb på €0.50 ("prøveperiode")
 • Ved udløbet af disse 48 timer, med forbehold af opsigelse inden for denne periode, tegnes der automatisk et abonnement på månedlig basis for et månedligt beløb på €39.00. Med forbehold af opsigelse fornyes dette abonnement automatisk fra måned til måned, og det anvendte kort debiteres automatisk.

2.2 Ovennævnte priser er inklusive alle skatter og afgifter.

2.3 Betalingen foretages via vores websted i euro med kreditkort (Visa, MasterCard, American Express). Webstedet er udstyret med et sikkerhedssystem til online betaling, der gør det muligt for kunden at kryptere overførslen af sine bankoplysninger. Vi bruger en ekstern leverandør, Stripe, til vores betalingsproces og gemmer ingen data vedrørende dine bankoplysninger og kort. For yderligere oplysninger om dette emne kan du læse vores privatlivspolitik.

3. Fortrydelsesret

3.1 Efter prøveperioden har du ret til at fortryde kontrakten inden for 2 (to) dage efter afsendelse af bekræftelsen.

3.2 Denne anmodning om fortrydelse kan ske ved at sende os en sådan anmodning pr. e-mail. En bekræftelse af fortrydelsen vil blive sendt til dig pr. e-mail til den adresse, som du gav os, da du registrerede dig.

3.3 Når du har udøvet din fortrydelsesret, vil du få refunderet det beløb, du har betalt til os, inden for 5 (fem) til 10 (ti) dage efter modtagelsen af din fortrydelsesanmodning i form af et tilsvarende beløb, der krediteres det kort, du har brugt til at betale for tjenesten. Denne ret til tilbagebetaling er dog betinget af, at du ikke har brugt vores tjeneste efter prøveperioden; hvis du har brugt vores tjeneste efter prøveperioden, forstår du, at der ikke vil blive foretaget nogen tilbagebetaling for den aktuelle måned, og i så fald vil din fortrydelsesret blive behandlet som en anmodning om opsigelse og vil træde i kraft ved udgangen af den pågældende måned.

3.4 Fortrydelsesretten i denne artikel 3 gælder ikke, hvis du er bosiddende i Schweiz, i hvilket tilfælde en sådan anmodning vil blive behandlet som en anmodning om opsigelse uden tilbagebetaling.

4. Drift af tjenesten

4.1 Du skal blot besvare online-testspørgsmålene så præcist som muligt og derefter udfylde dine bank- og kontaktoplysninger for at modtage dine resultater pr. e-mail og få adgang til alle vores premium-tjenester.

4.2 Du er berettiget til at tage et ubegrænset antal IQ-tests fra alle tilgængelige tests, så længe din kontrakt løber.

4.3 Det er forbudt for dig at :

 • At bruge webstedet på en ulovlig måde eller i strid med disse vilkår
 • Sælge, kopiere, udleje, lease, udlåne, distribuere, overføre eller give underlicens til noget af indholdet på webstedet eller vores tjeneste eller bruge vores tjeneste til forretningsformål
 • Forsøge at få uautoriseret adgang til vores eller vores underleverandørers systemer eller deltage i enhver aktivitet, der kan afbryde, forringe eller forstyrre webstedets og vores tjenesters ydeevne eller funktionalitet
 • Misbruge webstedet ved forsætligt at indføre en virus eller et andet skadeligt program
 • Bruge vores tjeneste til spammingformål
 • Nedgøre vores aktiviteter eller deltage i enhver adfærd, der kan skade vores omdømme, uanset om det sker via vores tjeneste eller uden for den (f.eks. på sociale netværk)

5. Oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet

 • Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af oplysningerne på dette websted. Indholdet på dette websted er udelukkende til orientering og bør ikke anvendes som eneste grundlag for en beslutning uden at kontakte mere nøjagtige, fuldstændige eller ajourførte primære informationskilder. Enhver tillid til indholdet af dette websted sker udelukkende på egen risiko.

 • IQ-tests er tilgængelige på webstedet. Ved at tage disse tests anerkender du, at de stilles til rådighed til offentlig brug uden garanti for resultaternes gyldighed eller nøjagtighed, og at de ikke bør anvendes til at diagnosticere eller udelukke sygdomme eller handicaps. Hvis du har nogen bekymringer, bedes du give os besked. Denne tjeneste er beregnet til fritidsbrug.

6. Annullering

6.1 Opsigelse på kundens initiativ. Du har ret til at afmelde dig og opsige din kontrakt til enhver tid ved blot at klikke på linket "Afmeld" i menuen øverst eller nederst på hjemmesiden, idet det præciseres, at din afmelding derefter vil finde sted enten ved udgangen af prøveperioden eller ved udgangen af den løbende måned, hvor din anmodning om afmelding fandt sted, i hvilket tilfælde din konto vil blive deaktiveret og adgangen til og brugen af vores tjeneste vil blive afsluttet. Med forbehold af paragraf 3.3 ydes der ingen tilbagebetaling.

6.2 Opsigelse af ESPRESSO.SOCIAL LTD. Vi har også ret til at opsige Din kontrakt ved udgangen af en måned, i hvilket tilfælde Vi vil underrette Dig ved at sende en e-mail til den adresse, som Du gav os, da Du registrerede Dig. I tilfælde af overtrædelse af disse vilkår, især, men ikke begrænset til afsnit 4.3, forbeholder Vi os ret til at suspendere Din konto i den periode, der er nødvendig for at foretage de nødvendige kontroller og, hvis det er relevant, at opsige Din aftale med øjeblikkelig virkning; om dette er en suspension eller en opsigelse, vil Du blive informeret ved forudgående meddelelse til den samme e-mailadresse.

6.3 Opsigelse i henhold til dette afsnit giver dig ikke ret til nogen tilbagebetaling, undtagen i tilfælde af at en sådan opsigelse svarer til udøvelse af din fortrydelsesret i henhold til afsnit 3.1 og 3.3.

7. Intellektuel ejendomsret

7.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores websted og dets indhold, hvilke rettigheder også omfatter den tilhørende knowhow.

7.2 Ved at indgå aftalen giver vi dig den ikke-eksklusive og ikke-overdragelige ret til at få adgang til og bruge vores tjenester.

8. Ansvar og garanti

8.1 ESPRESSO.SOCIAL LTD fraskriver sig ethvert ansvar som følge af opfyldelsen af aftalen mellem os i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

8.2 Uanset paragraf 7.1 vil ESPRESSO.SOCIAL LTD gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at Tjenesten er tilgængelig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, men er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed på grund af fejl, tekniske begrænsninger og andre vedligeholdelsesoperationer, hvilket ikke giver ret til nogen ret til refusion.

8.3. Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider, som hverken udgives eller kontrolleres af ESPRESSO.SOCIAL LTD, og som vi ikke kan holdes ansvarlige for.

9. Forskellige

9.1 FORCE MAJEURE. Parterne er enige om, at i tilfælde af, at det viser sig umuligt at opfylde kontrakten på grund af force majeure, dvs. en uforudsigelig begivenhed, som ingen af parterne har indflydelse på, kan ingen af parterne holdes ansvarlige for manglende opfyldelse, svigt eller forsinkelser i opfyldelsen af nogen af deres forpligtelser, der måtte skyldes indtrædelsen af det nævnte tilfælde. Kontraktens opfyldelse og de deraf følgende forpligtelser, herunder betalingen, suspenderes således, så længe force majeure-tilfældet varer, idet det dog præciseres, at den betaling, der er foretaget for den måned, hvor force majeure-tilfældet indtraf, dog bibeholdes. Hver part har dog ret til at udøve den i artikel 5 omhandlede opsigelsesret.

9.2 NULLITET. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige vilkår og betingelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes og fortolkes på en sådan måde, at dens gyldighed sikres ved en bestemmelse, der ligger så tæt som muligt på den ugyldige bestemmelse i ånden

9.3 KOMMUNIKATION. Enhver kommunikation, der skal rettes til ESPRESSO.SOCIAL LTD, skal være :

 • Via e-mail til adressen: contact@iq-metric.com

 • Med post til: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION. Gyldigheden og opfyldelsen af disse vilkår og kontrakten er underlagt engelsk lov. Enhver tvist, der direkte eller indirekte opstår som følge af disse Vilkår og Kontrakten, der udspringer heraf, skal henvises til den domstol, der har kompetence på kundens bopæl, hvis ESPRESSO.SOCIAL LTD er sagsøger, henholdsvis til retten i London, hvis kunden er sagsøger.

Answer in less than 24 hours

+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003