IQMetric. - IMA Certified IQ Test
+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Answer in less than 24 hours

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

ESPRESSO.SOCIAL LTD ("Mi") egy angol cég, amelynek székhelye 168 The Circle Queen Elizabeth Street, London, Egyesült Királyság, SE1 2JL (13241003), és amely a https://iq-metric.com/hu ("Webhely") kapcsolódó IQ-tesztelési szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi bármely magánszemély ("Ügyfél" vagy "Ön") számára, hogy tesztelje az IQ-ját ("Szolgáltatás").

A jelen feltételek célja annak meghatározása, hogy Ön, mint Ügyfél milyen módon veheti igénybe a Szolgáltatást ("Feltételek").

A Feltételeink időről időre módosulhatnak és kiegészülhetnek, ahogyan azok fejlődnek, ebben az esetben a frissítésüket megelőző hónapban e-mailben értesítjük Önt. A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használata azt követően, hogy Önt tájékoztattuk erről a frissítésről, valamint az Ön előfizetésének a hónap végéig történő lemondásának elmulasztása azt jelenti, hogy Ön elfogadja az említett Feltételek legújabb verzióját.

A Feltételeink jelen verziója a 2022. január 19-i keltezésű.

1. Regisztráció

1.1 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáféréshez és annak használatához a Honlapunkon keresztül történő számlanyitás ("Fiók") szükséges.

1.2 A regisztráció során Öntől különösen a következő adatokat kérjük megadni:

 • E-mail cím
 • Jelszava

Ügyfélként Ön garantálja a nekünk megadott információk pontosságát, őszinteségét és megbízhatóságát, valamint azt, hogy Ön nagykorú és a lakóhelye szerinti országban jogosult a Szolgáltatásunkra előfizetni.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy személyazonosság-lopás esetén fenntartjuk a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk Ön ellen, beleértve a büntetőjogi lépéseket is.

1.3 Az Ön előfizetési szerződése csak akkor jön létre érvényesen, ha az alábbi 2. cikk szerinti fizetés elfogadását megerősítették ("Szerződés"). Ön bármikor letöltheti a Szerződését, ha erre vonatkozó kérést küld nekünk e-mailben.

1.4 A számlanyitás csak az említett számlát megnyitó Ügyfél számára biztosítja a platformunkhoz való hozzáférés és annak használatának jogát. Ügyfélként ezért az Ön felelőssége, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférési kódokat (bejelentkezési kód és jelszó) bizalmasan kezelje, és tájékoztasson minket az ezzel kapcsolatos visszaélésekről. A hozzáférés harmadik félnek történő átadása előzetes beleegyezésünk nélkül tilos.

1.5 A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés kizárólag a Szolgáltatást személyes célokra használó magánszemélyek számára van fenntartva. Bármilyen üzleti célú felhasználás tilos, és az Ön előfizetésének azonnali megszüntetését, és ezáltal a Szolgáltatásunkhoz való hozzáférés és annak használatának lehetőségét eredményezi, előzetes értesítés és esetleges visszatérítés nélkül.

2. Fizetés

2.1 A Szolgáltatás ára a következő:

 • A regisztrációt követő első 48 órában az Ügyfél jogosult a Szolgáltatásunk tesztelésére €0.50 összegért ("Próbaidőszak")
 • Ezen 48 óra leteltével, az ezen időszakon belüli lemondásra is figyelemmel, automatikusan havi előfizetés kerül megkötésre €39.00 havi összegért. A lemondás függvényében ez az előfizetés hónapról hónapra automatikusan megújul, és a használt kártyát automatikusan megterheli.

2.2 A fenti árak minden adót tartalmaznak.

2.3 A fizetés a Honlapunkon keresztül történik euróban, hitelkártyával (Visa, MasterCard, American Express). Az Oldal olyan online fizetési biztonsági rendszerrel van felszerelve, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy banki adatainak továbbítását titkosítva továbbítsa. A fizetési folyamathoz egy külső szolgáltatót, a Stripe-ot használjuk, és nem tároljuk az Ön banki adataira és kártyáira vonatkozó adatokat. Az ezzel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat.

3. Visszavonási jog

3.1 A próbaidőszakot követően Önnek joga van elállni a Szerződéstől a Visszaigazolás elküldésétől számított 2 (két) napon belül.

3.2 Ezt az elállási kérelmet úgy lehet benyújtani, hogy ilyen kérelmet küld nekünk e-mailben. Az elállásról szóló visszaigazolást e-mailben küldjük Önnek a regisztrációkor megadott címre.

3.3 Miután Ön gyakorolta az elállási jogát, az Ön elállási kérelmének kézhezvételétől számított 5 (öt) és 10 (tíz) napon belül visszatérítjük Önnek az Ön által nekünk kifizetett összeget, egy ezzel egyenértékű összeggel, amelyet jóváírunk azon a kártyán, amellyel a Szolgáltatásért fizetett. Ez a visszatérítési jog azonban attól függ, hogy Ön a próbaidőszakot követően nem vette-e igénybe a Szolgáltatásunkat; amennyiben Ön a próbaidőszakot követően vette igénybe a Szolgáltatásunkat, úgy tudomásul veszi, hogy az adott hónapra nem kerül sor visszatérítésre, ebben az esetben az elállási jogát felmondási kérelemként kezeljük, és az az adott hónap végén lép hatályba.

3.4 A jelen 3. cikk szerinti elállási jog nem vonatkozik arra az esetre, ha Ön svájci lakóhellyel rendelkezik, amely esetben minden ilyen kérést visszatérítés nélküli felmondási kérelemként kezelünk.

4. A szolgáltatás működése

4.1 Egyszerűen csak válaszoljon a lehető legpontosabban az online tesztkérdésekre, majd adja meg banki és elérhetőségi adatait, hogy e-mailben megkapja az eredményeit, és hozzáférjen minden prémium szolgáltatásunkhoz.

4.2 Ön jogosult korlátlan számú IQ-tesztet elvégezni az összes elérhető teszt közül, amíg a Szerződés fennáll.

4.3 Önnek tilos :

 • A Webhelyet jogellenes módon vagy a jelen Feltételek megsértésével használni
 • Eladni, másolni, bérelni, bérbe adni, kölcsönadni, terjeszteni, átruházni vagy allicencbe adni a Webhelyen található bármely tartalmat, a Szolgáltatásunkat, vagy üzleti célokra használni a Szolgáltatásunkat
 • Megkíséreljen jogosulatlan hozzáférést szerezni a rendszereinkhez vagy alvállalkozóink rendszereihez, vagy vegyen részt olyan tevékenységben, amely megzavarhatja, ronthatja vagy megzavarhatja a Webhely és a Szolgáltatásunk teljesítményét vagy működését
 • Visszaélni a Honlappal vírus vagy más rosszindulatú program szándékos bejuttatásával
 • Szolgáltatásunkat spamelésre használja
 • Becsmérelni tevékenységünket, vagy olyan magatartást tanúsítani, amely a hírnevünket sértheti, akár a Szolgáltatásunkon keresztül, akár azon kívül (például a közösségi hálózatokon)

5. Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége

 • Nem vállalunk felelősséget az ezen az oldalon található információk pontosságáért, teljességéért vagy időszerűségéért. Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem szabad rá hagyatkozni, illetve azt egyetlen döntés alapjául használni anélkül, hogy pontosabb, teljesebb vagy naprakészebb elsődleges információforrásokkal vennénk fel a kapcsolatot. A jelen webhely tartalmára való bármilyen támaszkodás kizárólag saját felelősségére történik.

 • Az oldalon elérhetőek IQ-tesztek. E tesztek elvégzésével Ön tudomásul veszi, hogy azokat nyilvános használatra bocsátják rendelkezésre, az eredmények érvényességére vagy pontosságára vonatkozó garancia nélkül, és hogy nem használhatók fel betegségek vagy fogyatékosságok diagnosztizálására vagy kizárására. Ha bármilyen aggálya van, kérjük, tudassa velünk. Ez a szolgáltatás szabadidős használatra szolgál.

6. Lemondás

6.1 Felmondás az Ügyfél kezdeményezésére. Ön bármikor jogosult leiratkozni és felmondani a Szerződését a weboldal tetején vagy alján található menüben található "Leiratkozás" linkre való egyszerű kattintással, azzal, hogy az Ön leiratkozása ekkor vagy a próbaidőszak végére, vagy annak a folyó hónapnak a végére történik meg, amelyben a leiratkozási kérelme történt, amely esetben az Ön fiókja deaktiválásra kerül, és a hozzáférés és a Szolgáltatásunk használata megszűnik. A 3.3. pontra is figyelemmel, visszatérítésre nem kerül sor.

6.2 Felmondás az ESPRESSO.SOCIAL LTD. által. Jogunk van arra is, hogy bármely hónap végén felmondjuk az Ön szerződését, ebben az esetben a regisztrációkor megadott címre küldött e-mailben értesítjük Önt. A jelen Feltételek, különösen, de nem kizárólagosan a 4.3. pont megsértése esetén fenntartjuk a jogot, hogy a szükséges ellenőrzések elvégzéséhez szükséges időtartamra felfüggesszük az Ön Fiókját, és adott esetben azonnali hatállyal felmondjuk a szerződését; akár felfüggesztésről, akár felmondásról van szó, Önt ugyanarra az e-mail címre küldött előzetes értesítéssel értesítjük.

6.3 A jelen szakasz szerinti felmondás nem jogosítja Önt visszatérítésre, kivéve abban az esetben, ha a felmondás a 3.1. és 3.3. szakasz szerinti elállási jogának gyakorlásával egyenértékű.

7. Szellemi tulajdon

7.1 Az ESPRESSO.SOCIAL LTD birtokolja a Webhelyünkhöz és annak tartalmához fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot, amely jogok magukban foglalják a kapcsolódó know-how-t is.

7.2 A Szerződés megkötésével nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosítunk Önnek a Szolgáltatásainkhoz való hozzáférésre és azok használatára.

8. Felelősség és szavatosság

8.1 Az ESPRESSO.SOCIAL LTD a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden felelősséget, amely a közöttünk létrejött Megállapodás teljesítéséből ered.

8.2 A 7.1. pont ellenére az ESPRESSO.SOCIAL LTD minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás a hét minden napján, napi 24 órában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget a hibák, technikai korlátozások és egyéb karbantartási műveletek miatti elérhetetlenségért, ami nem jogosít fel semmilyen visszatérítésre.

8.3. A Weboldal tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem az ESPRESSO.SOCIAL LTD tesz közzé és nem is ellenőrzi, és amelyekért nem vállalunk felelősséget.

9. Különböző

9.1 VIS MAIOR. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior, azaz bármelyik fél által nem befolyásolható, előre nem látható esemény miatt lehetetlenné válik, egyik fél sem tehető felelőssé az említett eset bekövetkezése miatt bekövetkező nem teljesítésért, mulasztásokért vagy késedelmes teljesítésért. A Szerződés teljesítése és az ebből eredő kötelezettségek, beleértve a fizetést is, így a vis maior eset fennállásának időtartamára felfüggesztésre kerülnek, azzal a kikötéssel, hogy a vis maior bekövetkezésének hónapjára vonatkozó kifizetés mindazonáltal visszatartásra kerül. Mindkét fél jogosult azonban élni az 5. cikkben meghatározott felmondási jogával.

9.2 NULLA. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek minősül, ez nem érinti a többi Általános Szerződési Feltétel érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely szellemében a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez, és azt úgy kell értelmezni, hogy annak érvényessége biztosított legyen

9.3 KOMMUNIKÁCIÓ. Az ESPRESSO.SOCIAL LTD-nek címzett minden kommunikációnak :

 • E-mailben a következő címre: contact@iq-metric.com

 • Postai úton a következő címre: ESPRESSO.SOCIAL LTD Unit 2 Bridge Road, First Floor, Ashford, Kent, England, TN23 1BB.

9.4 ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG. A jelen Feltételek és a Szerződés érvényességére és teljesítésére az angol jog az irányadó. A jelen Feltételekből és az abból eredő Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő bármely jogvitát az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes bíróság elé kell utalni, amennyiben az ESPRESSO.SOCIAL LTD a felperes, illetve a londoni bíróság elé, amennyiben az Ügyfél a felperes.

Answer in less than 24 hours

+44 84 38 09 21 13

local call rate

Monday to Saturday from 6 am to 8 pm

Card
ESPRESSO.SOCIAL LTD 168 The Circle Queen
Elizabeth Street, London, United Kingdom
T.V.A. 132410003